Data

Kapoenenkamp:            9-14 juli

Welpenkamp:                 30 juni - 7 juli

Jongverkennerkamp:   3-13 juli

Verkennerkamp:            14-24 juli

 

Algemene informatie

Alle informatie over de kampen wordt in een kampboekje samengevat. Dit boekje zal elk lid door zijn leiding via mail toegestuurd krijgen in de maand voor het kamp. In dit boekje zal het thema, de praktische afspraken, checklist 'wat neem ik mee?', en nog zo veel meer te vinden zijn.

 

Individuele steekkaart (medische fiche)

Wij vragen aan alle leden die mee op kamp gaan om vooraf de individuele steekkart aan te passen bij veranderingen of in te vullen als dit nog niet is gebeurd. De individuele steekkaart kan je terugvinden op de groepsadministratie.

 

"De individuele steekkaart is een formulier voor de persoonlijke, (psycho)sociale en medische gegevens van leden (en leiding). Zo kan leiding ervoor zorgen dat de scoutsgroep een veilige plek is voor je zoon of dochter. Maar ook in noodsituaties gepast reageren, moesten deze helaas toch eens voorkomen." -  Scouts en Giddsen Vlaanderen

 

Een handige handleiding hiervoor vinden jullie hier terug: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/inschrijven/individuele-steekkaart

 

Hulp gevraagd

Op jongverkenner- en verkennerkamp wordt heel veel materiaal meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan tenten, sjorbalken, pannen,...

Dit wordt allemaal met een camion naar het kampterrein vervoerd en weer terug gebracht. Aangezien veel handen licht werk maken vragen wij dan ook een handje te helpen bij het in- en uitladen.

 

Inladen camion:        30/06

Uitladen camion:      26/07