Inschrijvingen

Onze scouts is een jongensscouts, dus elke jongen die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende scoutsjaar of in het eerste leerjaar zit, kan lid worden van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een andere jeugdbeweging. Het scoutsjaar loopt van september tot september. Voor meisjes is er in de buurt een meisjesscouts (Sint-Lucia, gelegen aan de parking van Carrefour Oostakker)

Dus voor volgend jaar (2021-2022) zijn de eerste jaar kapoenen:

  • Geboren voor 31 december 2015
  • of zitten al in het eerste leerjaar

Wanneer begint het volgende scoutsjaar?

Ons scoutsjaar start de 1e zondag van september.
Zaterdag 25 september organiseren wij  onze jaarlijkse barbecue en overgang, waar de leden overgaan naar hun nieuwe tak als ze oud genoeg zijn.
Vanaf deze datum start het scoutsjaar met de nieuwe leiding, vanaf dan is het elke zondag van 14u tot 18u (en voor de kapoenen, de jongste tak 14u tot 17u) vergadering.


Hoe kan ik inschrijven om bij de scouts te komen?

NIEUWE LEDENVanaf heden staan de inschrijvingen open. Omdat we te grote groepen willen vermijden, hebben wij een grens gelegd op 20 leden per geboortejaar. We geven bij het inschrijven voorrang aan broers van bestaande leden en zonen van oudleiders. Om dit in goede banen te leiden, vragen wij aan iedereen die een nieuw lid inschrijft eerst volgend formulier in te vullen: FORMULIER NIEUWE LEDEN

Vervolgens moet u het officiële formulier op onze eigen website invullen: https://www.sint-lieven.be/inschrijven.Kinderen die geen voorrang hebben, zullen lid worden op basis van het 'first come first served’-systeem, waarbij er gekeken wordt naar de datum van het inschrijven op het niet-officiële formulier. Het is dus zeker aangeraden om niet te lang te wachten om in te schrijven.

Voor reeds ingeschreven leden hoeft u, zoals steeds, niets te doen.

Inschrijvingen zijn definitief.
Wanneer wij langs onze kant de inschrijving bevestigen, zal het lidgeld verschuldigd zijn. Deze bevestiging zal eind juni - midden juli gebeuren.

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 2 vergaderingen bijwonen zonder inschrijving of hiervoor lidgeld voor moeten te betalen. Vanaf de derde keer is dit echter verplicht i.v.m. verzekeringen.

REEDS LID

Leden die zich nog moeten inschrijven (i.v.m. de verzekering voor het kamp) vragen dit aan de leiding van hun tak of aan de groepsleiding.


Lidgeld 2021-2022*

Het lidgeld voor het werkjaar 2021-2022 bedraagt 34 euro. 
Het verminderd lidgeld blijft 10 euro.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden (met vermelding van de naam van het lid) naar de rekening van de tak.  
Later hierover meer informatie (Augustus/September)

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 17 euro.

Dit bedrag is de basisbijdrage die groepen betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vaak vragen groepen een extra bedrag voor bijvoorbeeld het groepsblaadje of bepaalde activiteiten. 

Leden en leiding worden aangesloten door de Verantwoordelijke Groepsadministratie van de groep (de VGA). Ze zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer krijgen in de groepsadministratie én als de groep tijdig het lidgeld betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verminderd lidgeld

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen we voor een één tarief van 10 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken.
We zullen ons dit jaar eveneens aansluiten bij het UiTPAS-systeem. Zodra wij hierover meer weten wordt dit gecommuniceerd.

Hoe verminderd lidgeld aanvragen?

Aanduiden bij het inschrijvingsformulier via onze site.

De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. 

De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat dat lid of die leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld. Zo wordt er maar 10 euro lidgeld voor deze kinderen/leiding aangerekend. 

Opgelet

Het verminderd lidgeld is geen systeem om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of leden, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin, of aan de hele leidingsploeg. Ons budget is beperkt. We willen het dan ook gebruiken voor kinderen en jongeren die het écht nodig hebben.