Inschrijvingen

Onze scouts is een jongensscouts, dus elke jongen die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende scoutsjaar of in het eerste leerjaar zit, kan lid worden van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een andere jeugdbeweging. Het scoutsjaar loopt van september tot september. Voor meisjes is er in de buurt een meisjesscouts (Sint-Lucia, gelegen aan de parking van Carrefour Oostakker)

Dus voor volgend jaar (2023-2024) zijn de eerste jaar kapoenen:

  • Geboren voor 31 december 2017
  • of zitten al in het eerste leerjaar

Wanneer begint het volgende scoutsjaar?

Ons scoutsjaar start de 1e zondag van september.
Zaterdag 23 september organiseren wij  onze jaarlijkse barbecue en overgang, waar de leden overgaan naar hun nieuwe tak als ze oud genoeg zijn.
Vanaf deze datum start het scoutsjaar met de nieuwe leiding, vanaf dan is het elke zondag van 14u tot 18u (en voor de kapoenen, de jongste tak 14u tot 17u) vergadering.


Hoe kan ik inschrijven om bij de scouts te komen?

NIEUWE LEDENVanaf heden staan de inschrijvingen open. Omdat we te grote groepen willen vermijden, hebben wij een grens gelegd op 20 leden per geboortejaar. We geven bij het inschrijven voorrang aan broers van bestaande leden en zonen van oudleiders. Om dit in goede banen te leiden, vragen wij aan iedereen die een nieuw lid inschrijft eerst volgend formulier in te vullen: FORMULIER NIEUWE LEDEN

Vervolgens moet u het officiële formulier op onze eigen website invullen: https://www.sint-lieven.be/inschrijven.Kinderen die geen voorrang hebben, zullen lid worden op basis van het 'first come first served’-systeem, waarbij er gekeken wordt naar de datum van het inschrijven op het niet-officiële formulier. Het is dus zeker aangeraden om niet te lang te wachten om in te schrijven.

Voor reeds ingeschreven leden hoeft u, zoals steeds, niets te doen.

Inschrijvingen zijn definitief.
Wanneer wij langs onze kant de inschrijving bevestigen, zal het lidgeld verschuldigd zijn. Deze bevestiging zal eind juni - midden juli gebeuren.

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend 2 vergaderingen bijwonen zonder inschrijving of hiervoor lidgeld voor moeten te betalen. Vanaf de derde keer is dit echter verplicht i.v.m. verzekeringen.

REEDS LID

Leden die zich nog moeten inschrijven (i.v.m. de verzekering voor het kamp) vragen dit aan de leiding van hun tak of aan de groepsleiding.


ook gebruiken voor kinderen en jongeren die het écht nodig hebben.