Lidgeld

Lidgeld 2022-2023

Het lidgeld voor het werkjaar 2022-2023 bedraagt 36.70 euro. 
Het verminderd lidgeld blijft 10 euro.

Het lidgeld dient overgeschreven te worden (met vermelding van de naam van het lid) naar de rekening van de tak.  
Later hierover meer informatie (Augustus/September)

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 18.40 euro.

Dit bedrag is de basisbijdrage die groepen betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vaak vragen groepen een extra bedrag voor bijvoorbeeld het groepsblaadje of bepaalde activiteiten. 

Leden en leiding worden aangesloten door de Verantwoordelijke Groepsadministratie van de groep (de VGA). Ze zijn verzekerd van zodra ze een lidnummer krijgen in de groepsadministratie én als de groep tijdig het lidgeld betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verminderd lidgeld

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen we voor een één tarief van 10 euro. 

Hoe verminderd lidgeld aanvragen?

Aanduiden bij het inschrijvingsformulier via onze site.

De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. 

De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat dat lid of die leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld. Zo wordt er maar 10 euro lidgeld voor deze kinderen/leiding aangerekend. 

UitPas

Wij Scouts Sint-Lieven, zijn sinds kort aangesloten als UiTPASpartner. UiTPAS Regio Gent is een spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. Schrijf je je in bij onze scouts? Geef dan je UiTPAS nummer door en spaar 25 punten!

Ben je inwoner van Gent, Merelbeke of Destelbergen en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, leefloon of schuldbemiddeling? Dan krijg je met je UiTPAS 80% korting op je inschrijving, weekend(s) en kamp. Geef je UiTPAS nummer door aan ons!

Dit kan door je naam + tak +UitPas nummer te mailen naar groepsleiding@hotmail.com

OPGELET: de UiTPAS is een persoonlijke kaart! Wil je graag meer info over UiTPAS dan kan je terecht op: https://uitin.gent.be/uitpas

Scouting op maat

UitPas kan je bij ons ook combineren met ‘Scouting op maat’. Meer info vinden jullie via deze link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld

Opgelet

Het verminderd lidgeld is geen systeem om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of leden, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin, of aan de hele leidingsploeg. Ons budget is beperkt. We willen het dan